Följ oss på sociala medier.

1. FUNDERING

Varför/Hur berör sådana frågor Er organisation, produkt, tjänster, profil marknadsposition eller samhällsfunktion?

2. PLANERING

Varför/Hur ska ni ta fram, justera eller komplettera Er marknadsföring/ kommunikation Strategi för att inta Er position i ett transkulturell samhälle?

3.IMPLEMENTERING

Varför/Hur skall Ni kunna verkställa Er strategi och ta ett mätbart eller kännbart mått på den?

VAFÖR?

För att:
• Uppfylla vårt samhällsansvar
• Inte ge vika för utmaningen
• Det finns e& växande behov
• Bidra till Integration & Tillväxt

HUR?

Genom att:
• Hänga med samhällsutvecklingen
• Våga, Söka och Verkställa
• Vara en kommunikationsbro
• Vitalisera kulturellt Ert budskap

VAD?

Vi erbjuder:
• Undersökningar & Analys
• Marknadsföring & Communication
• Anpassad Verksamhetsstöd
• Utbildning och Seminarier

VEM?

Användbar för:
• Privata sektorn
• Offentliga sektorn
• Ideella sektorn
• Etniska sektorn

VÅRA TJÄNSTER FÖR DEN

Offentliga sektor

Privata sektorn

Etniska sektorn

Transkulturell marknadsföring

Att verka i en ny dimension för att bygga upp en solid kundrelation och därav förstärka Er marknadsposition i det multikulturella Sverige.

Mosaicus AB

Rissneleden 142, plan5

174 57 Sundbyberg

Sverige

E-post: info@mosaicus.se

Tel: 08-559 242 72

Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du få nyheter direkt till din inbox?